หน้าแรก ติดต่อเรา ยินดีต้อนรับค่ะ เข้าระบบ    สมัครสมาชิก    กระดานข่าว    ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน

Main Menu


som_themes.gif ข้อมูลโรงพยาบาล
tree-T.gif ประวัติ
tree-T.gif วิสัยทัศน์
tree-T.gif ผังองค์กร
tree-L.gif ข้อมูลทั่วไป

icon_members.gif งานคุณภาพ
tree-T.gif HA
tree-T.gif HRD
tree-T.gif บริการข้อมูลมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif KM
tree-T.gif 5 ส
tree-T.gif ระเบียบปฏิบัติ
tree-T.gif QA
tree-T.gif วาระประชุม+บันทึกการประชุม
tree-T.gif IC
tree-T.gif ส่งงาน HA (CQI 12 กิจกรรม)
tree-T.gif ศูนย์บริการสถิติและข้อมูล
tree-T.gif ็Happy Public ปี 62(ผู้ตอบระดับหัวหน้างานขึ้นไป)มีข้อมูลใหม่ !
tree-L.gif happinometer (ตอบทุกคน)มีข้อมูลใหม่ !

icon_home.gif กลุ่มงาน
tree-T.gif กลุ่มบริการทางการแพทย์
tree-T.gif กลุ่มการพยาบาล 2
tree-T.gif กลุ่มงานบริหาร 6
tree-T.gif กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 5
tree-T.gif กลุ่มงานสนับสนุน 8
tree-T.gif กลุ่มงานเภสัชกรรม 7
tree-T.gif กลุ่มงานเทคนิคบริการ 3
tree-T.gif กลุ่มงานเวชปกฺบัติ 4
tree-T.gif งานทันตกรรม 10
tree-T.gif งานแพทย์แผนไทย 13
tree-T.gif งานเรียกเก็บ 9
tree-L.gif งานสารสนเทศ 15

icon_poll.gif Link ภายนอก
tree-T.gif รายงาน18 รายงาน 12
tree-T.gif ข้อมูล E-CLAIM
tree-T.gif ข้อมูล op_claim
tree-T.gif เว็บโรงบาลตัวใหม่ DEMO
tree-T.gif ตรวจสอบจ่ายตรง
tree-T.gif สสจ.นครพนม
tree-T.gif ระบบงานสารบรรณ
tree-T.gif คลัง DM/HT
tree-T.gif ระบบฐานข้อมูลคนพิการ
tree-T.gif eletterเขต8
tree-T.gif ระบบคัดกรองสุขภาพเด็กแรกเกิด
tree-T.gif Long Term Care
tree-T.gif CocKpit NKP
tree-T.gif แหล่งความรู้เกี่ยวกับHA
tree-T.gif ตรวจสอบ 43 แฟ้มรายวัน
tree-T.gif รายงานฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ
tree-T.gif ติดตามเงินจัดสรรกองทุนมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif ติดตาม Planfin61
tree-T.gif รายงานผลแล็บ ออนไลน์มีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif ข้อมูลคำสั่ง HA
tree-T.gif ติดตามส่งข้อมูลเขต
tree-T.gif HDC กระทรวงมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif รายงานบริษัทกลางมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif บันทึกข้อมูลการตาย(ท.ร.4/1)
tree-T.gif ติดตามplanfin62มีข้อมูลใหม่ !
tree-L.gif คู่มือบริหารกองทุน ปี62มีข้อมูลใหม่ !
· คู่มือการขอรับค่าใช้จ่ายปี62
· ระบบบันทึกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์

som_downloads.gif ระบบงานที่สำคัญ
tree-T.gif การจัดการความรู้
tree-T.gif รายงานความเสี่ยง
tree-T.gif ลงผลงาน P4P หน่วยงาน
tree-T.gif งานพัฒนาคุณภาพ
tree-T.gif ระบบบริหารจัดการโครงการ62
tree-T.gif ระบบบริหารจัดการโครงการ61
tree-T.gif ระบบรายงานผู้ป่วยนอก
tree-T.gif ระบบรายงานผยู้ป่วยใน
tree-T.gif ระบบบันทึกงาน IC
tree-T.gif ระบบบันทึกผู้ป่วยงานER

ขณะนี้มี 59 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
Bookmark

แผนผังหน่วยงาน
โรงพยาบาลเรณูนคร
Click เพื่อดูประวัติ
โรงพยาบาลเรณูนคร
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์ไพศาล พลโลก
รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรณูนคร
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์ไพศาล พลโลก
หัวหน้ากลุ่มงานบริการทางการแพทย์
Click เพื่อดูประวัติ
นางพวงพรรณ อินทิชัย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
Click เพื่อดูประวัติ
นางนภาภรณ์ พรหมจันทร์
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
Click เพื่อดูประวัติ
นางกรรกเจียก หาญวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ
Click เพื่อดูประวัติ
นายวิรัช แก่นจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสน
Click เพื่อดูประวัติ
นายสิทธิพงษ์ อุติลา
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค
Click เพื่อดูประวัติ
นางบูรณประภา มาพบ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน
Click เพื่อดูประวัติ
นายณัฐวุฒิ บัวสาย
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการ
Click เพื่อดูประวัติ
ทพ.ญ.วิภารัตน์ วรหาร
หัวหน้างานทันตสาธารณสุข
Click เพื่อดูประวัติ
นายสุรสิทธิ์ พรหมจันทร์
หัวหน้างานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
Click เพื่อดูประวัติ
นางณัฐชญา เพิ่มไพศาลสกุล
หัวหน้างานเรียกเก็บและชดเชย

โรงพยาบาลเรณูนคร 91 หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

โทร 042-579235 แฟกส์ 042-579971

E-mail ผู้ดูแลระบบ jakkaphol.man@gmail.com


UP