หน้าแรก ติดต่อเรา ยินดีต้อนรับค่ะ เข้าระบบ    สมัครสมาชิก    กระดานข่าว    ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน

Main Menu


som_themes.gif ข้อมูลโรงพยาบาล
tree-T.gif ประวัติ
tree-T.gif วิสัยทัศน์
tree-T.gif ผังองค์กร
tree-L.gif ข้อมูลทั่วไป
· ข้อมูลสารสนเทศ รพ.เรณูนคร

icon_members.gif งานคุณภาพ
tree-T.gif HA
tree-T.gif HRD
tree-T.gif บริการข้อมูลมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif KM
tree-T.gif 5 ส
tree-T.gif ระเบียบปฏิบัติ
tree-T.gif QA
tree-T.gif วาระประชุม+บันทึกการประชุม
tree-T.gif IC
tree-T.gif ส่งงาน HA (CQI 12 กิจกรรม)
tree-T.gif ็Happy Public ปี 62(ผู้ตอบระดับหัวหน้างานขึ้นไป)มีข้อมูลใหม่ !
tree-L.gif happinometer (ตอบทุกคน)มีข้อมูลใหม่ !
· คลังความรู้มีข้อมูลใหม่ !

icon_home.gif กลุ่มงาน
tree-T.gif กลุ่มบริการทางการแพทย์
tree-T.gif กลุ่มการพยาบาล 2
tree-T.gif กลุ่มงานบริหาร 6
tree-T.gif กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 5
tree-T.gif กลุ่มงานสนับสนุน 8
tree-T.gif กลุ่มงานเภสัชกรรม 7
tree-T.gif กลุ่มงานเทคนิคบริการ 3
tree-T.gif กลุ่มงานเวชปกฺบัติ 4
tree-T.gif งานทันตกรรม 10
tree-T.gif งานแพทย์แผนไทย 13
tree-T.gif งานเรียกเก็บ 9
tree-L.gif งานสารสนเทศ 15

icon_poll.gif Link ภายนอก
tree-T.gif รายงาน18 รายงาน 12
tree-T.gif ข้อมูล E-CLAIM
tree-T.gif ข้อมูล op_claim
tree-T.gif เว็บโรงบาลตัวใหม่ DEMO
tree-T.gif ตรวจสอบจ่ายตรง
tree-T.gif สสจ.นครพนม
tree-T.gif ระบบงานสารบรรณ
tree-T.gif คลัง DM/HT
tree-T.gif ระบบฐานข้อมูลคนพิการ
tree-T.gif eletterเขต8
tree-T.gif ระบบคัดกรองสุขภาพเด็กแรกเกิด
tree-T.gif Long Term Care
tree-T.gif CocKpit NKP
tree-T.gif แหล่งความรู้เกี่ยวกับHA
tree-T.gif ตรวจสอบ 43 แฟ้มรายวัน
tree-T.gif รายงานฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ
tree-T.gif ติดตามเงินจัดสรรกองทุนมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif ติดตาม Planfin61
tree-T.gif รายงานผลแล็บ ออนไลน์มีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif ข้อมูลคำสั่ง HA
tree-T.gif ติดตามส่งข้อมูลเขต
tree-T.gif HDC กระทรวงมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif รายงานบริษัทกลางมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif บันทึกข้อมูลการตาย(ท.ร.4/1)
tree-T.gif ติดตามplanfin62มีข้อมูลใหม่ !
tree-L.gif คู่มือบริหารกองทุน ปี62มีข้อมูลใหม่ !
· คู่มือการขอรับค่าใช้จ่ายปี62
· ระบบบันทึกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์
· ITAมีข้อมูลใหม่ !

som_downloads.gif ระบบงานที่สำคัญ
tree-T.gif การจัดการความรู้
tree-T.gif รายงานความเสี่ยง
tree-T.gif ลงผลงาน P4P หน่วยงาน
tree-T.gif ระบบบริหารจัดการโครงการ63
tree-T.gif ระบบบริหารจัดการโครงการ62
tree-T.gif ระบบรายงานผู้ป่วยนอก
tree-T.gif ระบบรายงานผยู้ป่วยใน

ขณะนี้มี 13 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
Bookmark


RSS Feed หน้าแรก : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดื... มาใหม่ ฮิต28 ส.ค. 2563
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนัก... มาใหม่ ฮิต17 ส.ค. 2563
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนัก... มาใหม่ ฮิต03 ส.ค. 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักง... มาใหม่ ฮิต31 ก.ค. 2563
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ข่าวประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและข... มาใหม่ ฮิต22 มิ.ย. 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วย... ฮิต12 มิ.ย. 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประวดราคาซื้อด้วยว... ฮิต07 มิ.ย. 2562
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (... ฮิต17 เม.ย. 2562
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ประชาสัมพันธ์งานคุณภาพ
มตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในสถานที่ผลิตยาสมุนไพร
 มตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในสถานที่ผลิตย... ฮิต30 มิ.ย. 2560
 ผลงานวิชาการและอื่นๆที่ได้รับรางวัล ปี 2... ฮิต10 ต.ค. 2557
 มหกรรมวิชาการ ฮิต05 ก.ค. 2555
 ผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลปี 2555 ฮิต05 ก.ค. 2555
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ติดตามผลงานการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ฮิต27 ธ.ค. 2555
RSS Feed หน้าแรก : แผนปฏิบัติการและควบคุมภายใน
ขออนุมัติจัดทำคู่มือปฎิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลเรณูนคร
 ขออนุมัติจัดทำคู่มือปฎิบัติงานการรับเรื่... ฮิต21 มี.ค. 2562
 ขออนุญาตนำแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทั... ฮิต25 มี.ค. 2561
 คู่มือปฎิบัติงาน เรื่องการ้องเรียนการจัดซ... ฮิต25 มี.ค. 2561
 ส่งแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต... ฮิต25 มี.ค. 2561
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชองชมรมจริยธรรม รพ.เรณูนคร
 แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชองชมรมจริยธ... มาใหม่ ฮิต12 มี.ค. 2563
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ฮิต21 มี.ค. 2562
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฮิต21 มี.ค. 2562
 แนวทางปฎิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุ... ฮิต21 มี.ค. 2562
อ่านทั้งหมด
 
ข่าวทุกหมวด 
หัวข้อ : แสดงความเห็น? | คะแนน: 0นายแพทย์ไพศาล พลโลก
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรณูนคร

 • บริการทางการแพทย์ (802)
 • การพยาบาล (3438)
 • เทคนิคบริการ (135)
 • เวชปฏิบัติครอบครัว (1)
 • ยุทธศาสตร์ฯ (1065)
 • บริหาร (488)
 • เภสัชกรรมฯ (121)
 • บริการปฐมภูมิ (632)
 • งานเรียกเก็บ (304)
 • งานทันตกรรม (234)
 • งานคุณภาพ (472)
 • งานความเสี่ยง (464)
 • แพทย์แผนไทย (65)
 • เครื่องมือ (449)
 • 1/IC (1756)
 • IM (353)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้


 • พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  พอใจน้อย  ผลสำรวจ | แบบสำรวจอื่นๆ

  ชื่อเรียก

  รหัสผ่าน

  ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

  โรงพยาบาลเรณูนคร 91 หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

  โทร 042-579235 แฟกส์ 042-579971

  E-mail ผู้ดูแลระบบ renuhospital01@hotmail.com


  web log free

  UP