_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประการศรับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่ว ตำำแหน่ง พนักงานบริการ
ประการศรับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่ว
  • ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี้

  • ข่าวโดย : นิเทศก์ บัวสาย
    อ่าน 157 ครั้ง
    วันที่ 10 เมษายน 2563
    วันที่พิมพ์ :
    เวลา : 19:45:28:PM