หน้าแรก ติดต่อเรา ยินดีต้อนรับค่ะ เข้าระบบ    สมัครสมาชิก    กระดานข่าว    ดาวน์โหลด

Main Menu


icon_home.gif หน้าแรก

som_themes.gif ข้อมูลโรงพยาบาล
tree-T.gif ประวัติ
tree-T.gif วิสัยทัศน์
tree-T.gif ผังองค์กร
tree-L.gif ข้อมูลทั่วไป

icon_members.gif งานคุณภาพ
tree-T.gif HA
tree-T.gif HPH
tree-T.gif บริการข้อมูลมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif KM
tree-T.gif 5 ส
tree-T.gif ระเบียบปฏิบัติ
tree-T.gif QA
tree-T.gif วาระประชุม+บันทึกการประชุม
tree-T.gif IC
tree-L.gif ส่งงาน HA (CQI 12 กิจกรรม)

icon_home.gif กลุ่มงาน
tree-T.gif กลุ่มบริการทางการแพทย์
tree-T.gif กลุ่มการพยาบาล 2
tree-T.gif กลุ่มงานบริหาร 6
tree-T.gif กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 5
tree-T.gif กลุ่มงานสนับสนุน 8
tree-T.gif กลุ่มงานเภสัชกรรม 7
tree-T.gif กลุ่มงานเทคนิคบริการ 3
tree-T.gif กลุ่มงานเวชปกฺบัติ 4
tree-T.gif งานทันตกรรม 10
tree-T.gif งานแพทย์แผนไทย 13
tree-T.gif งานเรียกเก็บ 9
tree-L.gif งานสารสนเทศ 15

icon_poll.gif Link ภายนอก
tree-T.gif รายงาน18 รายงาน 12
tree-T.gif ข้อมูล E-CLAIM
tree-T.gif ข้อมูล op_claim
tree-T.gif ตรวจสอบสิทธิ สปสช.
tree-T.gif ตรวจสอบจ่ายตรง
tree-T.gif สสจ.นครพนม
tree-T.gif ระบบงานสารบรรณ
tree-T.gif คลัง DM/HT
tree-T.gif ระบบฐานข้อมูลคนพิการ
tree-T.gif eletterเขต8
tree-L.gif ระบบคัดกรองสุขภาพเด็กแรกเกิดมีข้อมูลใหม่ !

som_downloads.gif ระบบงานที่สำคัญ
tree-T.gif การจัดการความรู้
tree-T.gif คปสอ.
tree-T.gif รายงานความเสี่ยง
tree-T.gif ลงผลงาน P4P หน่วยงาน
tree-T.gif cockpit รพ.เรณูนคร
tree-T.gif งานพัฒนาคุณภาพ
tree-T.gif ระบบบริหารจัดการโครงการ57
tree-L.gif ระบบบริหารจัดการโครงการ58มีข้อมูลใหม่ !

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 25 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
Bookmark

ตู้ Locker ของ : :การพยาบาล
id
หัวข้อข่าว
วันที่รับฝาก
ผู้ฝาก
ดำเนินการ
20022
ฟอร์มแผนปฎิบีติการกลุ่มการ58(มีไฟล์แนบ)
0/-1/2557
ภัทราวรรณ แก่นจันทร์
17194
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำมาตรฐาน HA สู่การ(มีไฟล์แนบ)
0/-1/2557
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11539
ไตเทียมส่งสรุปความเสี่ยง E-I 2555(มีไฟล์แนบ)
0/-1/2557
มาลินี ชอบจิตร
19088
ขอเชิญประชุม การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เครือข่าย(มีไฟล์แนบ)
9/-0/2557
เพ็ญประภา ฉายวงค์
19094
file เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าหน่วยงานและkey ma(มีไฟล์แนบ)
9/-0/2557
นิภาพัฒน์
19072
การเขียนclinical tracer(มีไฟล์แนบ)
9/-0/2557
นิภาพัฒน์
18449
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2557
เพ็ญประภา ฉายวงค์
17383
ขอเชิญบริจาคเงินทูลเกล้าฯ ถวาย สมทบทุนมูลนิธิ พอ.ส(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2557
เพ็ญประภา ฉายวงค์
14899
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการเวชศาสตร(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2557
เพ็ญประภา ฉายวงค์
13541
ขออนุญาตเข้าประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเงินฝาก @ สกลนคร(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2557
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16429
ขอเชิญร่วมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อน(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2557
เพ็ญประภา ฉายวงค์
13759
การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2557
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12027
โครงการค้นหาผู้สูงอายุกล่มเสี่ยงตาบอดจากต้อกระจกใน(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2557
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11758
CQI.ORรอบที่2.30.05.2556(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2557
นิภาพัฒน์
12982
แจ้งการโอนเงินและขอความร่วมมือในการดำเนินงานตามโคร(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2557
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16440
แจ้งเลือนประเมินยุทธศาสตร์ รอบ1 ปี57(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2557
วิรัช
14304
แผนปฏิบัติการปี56(มีไฟล์แนบ)
0/-1/2556
วิรัช
14289
ไตเทียมส่งตัวชี้วัด กย.56(มีไฟล์แนบ)
0/-1/2556
มาลินี ชอบจิตร
14292
ประชุมอบรม 2556(มีไฟล์แนบ)
0/-1/2556
สุภาวดี นวลตา
8486
ขอให้ส่งรายงานการดำเนินการตามมาตรการในการดำเนินการ(มีไฟล์แนบ)
0/-1/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
9791
ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณส(มีไฟล์แนบ)
9/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10751
ประกาศจากทีมเครื่องมือ(มีไฟล์แนบ)
8/-0/2556
นางกานต์นภัส อินทะโร
11838
ส่งRM..PAE....risk matrix...ปี55(มีไฟล์แนบ)
8/-0/2556
สดชื่น พรหมจันทร์ ห้องคลอด
8310
เชิญทีมพัฒนาคุณภาพ+หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องประชุม (มีไฟล์แนบ)
8/-0/2556
นิภาพัฒน์
10641
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และรา(มีไฟล์แนบ)
8/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
13112
การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราช(มีไฟล์แนบ)
8/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12328
ขอเชิญประชุม(มีไฟล์แนบ)
8/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12462
ระบบเครื่องมือแบบแท่ง(มีไฟล์แนบ)
8/-0/2556
กานต์นภัส
12012
ขอเชิญประชุมการพัฒนาศักยภาพพยาบาลแกนนำด้านโรคหัวใจ(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10363
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10190
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงโครงการจั(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
8529
ความเสี่ยง OPD ธ.ค..55(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2556
อรวรรณ
9453
คณะสีต่างๆ(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2556
สุรสิทธิ์
9851
ขอความอนุเคราะห์ทำบุญงานพุ?ธิภิเษกพระประธานพระแก้ว(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12380
ขอเชิญทีมพัฒนาคุณภาพประชุม 27 มิ.ย.2556(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2556
นิภาพัฒน์
12423
ระเบียบวาระการประชุม วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12563
CQIคลิปหนีบกระดาษ OPD (มีไฟล์แนบ)
7/-0/2556
นวพร
12439
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12220
ขอให้ส่งแฟ้มทีมกลาง SP ตรวจสอบห้องน้ำและกริ่งห้องน้ำ(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
นิภาพัฒน์
11323
แบบฟอร์มหนังสือ ตราครุฑ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
9333
คำสั่งกีฬาสี2556(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
ทิพย์ตะวัน
11840
ส่งRM....PAE..ปี55-56(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
สดชื่น พรหมจันทร์ ห้องคลอด
10410
แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณ(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11446
ขอเชิญ้ข้าร่วมประชุม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัม(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12000
ขอส่งแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมสัมมนาฯ(ฉบับใหม่)(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11944
แนวปฏิบัติการส่งข้อมูลบ่งชี้การใช้ยานกอบัญชียาหลัก(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11686
ขอสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวัน(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11957
แจ้งแผนออกนิเทศงานเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรค(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11672
เชิญประชุม คปสอ.ครั้งที่3/2556(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
วิรัช
11727
การจ่ายเงินชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดนค(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11353
บันทึกข้อความ งานห้องคลอด ดสนอ ผอ.รพ.เรณูนคร(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11349
หนังสือ ตราครุฑ งานห้องคลอด(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11331
หนังสือราชการ ตราครุฑ ผู้ป่วยใน ๑(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11590
ขอเชิญประชุม(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11662
เชิญประชุม(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11510
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจ่ายค(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11487
ให้ส่งCQIรอบ2 ทำบอร์ดและนำเสนอบอร์ดทุกหน่วยงาน(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
นิภาพัฒน์
11410
ค่าตอบแทน W1(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
อ้อน
11482
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11503
แบบฟอร์มหนังสือตราครุฑ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11507
บันทึกข้อความ เสนอ ผอ.รพ.เรณูนคร(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11176
ขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการ(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11399
ขอเชิญเข้ารับการนิเทศ(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11321
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ เสนอ ผอ.รพ.เรณูนคร(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11319
แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความ กล่มการพยาบาล(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11317
แบบฟอร์มหนังสือราชการตราครุฑ(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11187
ให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยตาเคลื่อนที่ โรงพยาบลนครพนม(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11170
การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอก(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11118
ไตเทียมส่งตัวชี้วัด HA เม.ย.56(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
มาลินี ชอบจิตร
11043
ขอเชิญร่วมงานพิธีฉัตรมงคล(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10901
ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเรณูนครเข้าร่วมประชุมการ(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10335
ระเบียบวาระการประชุม กกบ. วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10811
ขอเชิญเข้ารับการปฐมนิเทศ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพา(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
9811
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมและรับโล่รางว(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
8773
ตัวชี้วัด PCT 56 IPD 1(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
Supatra ward 1
10835
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10601
ไตเทียมส่งรายงานเครื่องมือ มี.ค.56 (มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
มาลินี ชอบจิตร
10274
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10087
แบบรายานเครื่องมือสำคัญ IPD2(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
ธิวารักษ์ ศรียะไชย
8198
ตัวชี้วัดHAงานจ่ายกลาง(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
วิภารัตน์ ใจขาน
10330
ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ประสบภัยจากรถ และข(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10916
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10317
lส่งสรุปความพึงพอใจบุคลากรปี 56(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
ทิย์ตะวัน
9984
SCORING สิทธิผู้ป่วย . nur(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
นภาภรณ์
10784
ขอส่งสำเนาหนังสือ(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10704
เชิญประชุมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอ(มีไฟล์แนบ)
4/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10490
ชี้แจงเง่อนไขการยุติการตั้งครรภ์(มีไฟล์แนบ)
4/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์

โรงพยาบาลเรณูนคร 91 หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

โทร 042-579235 แฟกส์ 042-579971

E-mail ผู้ดูแลระบบ jakkaphol.man@gmail.com


UP