หน้าแรก ติดต่อเรา ยินดีต้อนรับค่ะ เข้าระบบ    สมัครสมาชิก    กระดานข่าว    ดาวน์โหลด

Main Menu


icon_home.gif หน้าแรก

som_themes.gif ข้อมูลโรงพยาบาล
tree-T.gif ประวัติ
tree-T.gif วิสัยทัศน์
tree-T.gif ผังองค์กร
tree-L.gif ข้อมูลทั่วไป

icon_members.gif งานคุณภาพ
tree-T.gif HA
tree-T.gif HPH
tree-T.gif บริการข้อมูลมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif KM
tree-T.gif 5 ส
tree-T.gif ระเบียบปฏิบัติ
tree-T.gif QA
tree-T.gif วาระประชุม+บันทึกการประชุม
tree-T.gif IC
tree-L.gif ส่งงาน HA (CQI 12 กิจกรรม)

icon_home.gif กลุ่มงาน
tree-T.gif กลุ่มบริการทางการแพทย์
tree-T.gif กลุ่มการพยาบาล 2
tree-T.gif กลุ่มงานบริหาร 6
tree-T.gif กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 5
tree-T.gif กลุ่มงานสนับสนุน 8
tree-T.gif กลุ่มงานเภสัชกรรม 7
tree-T.gif กลุ่มงานเทคนิคบริการ 3
tree-T.gif กลุ่มงานเวชปกฺบัติ 4
tree-T.gif งานทันตกรรม 10
tree-T.gif งานแพทย์แผนไทย 13
tree-T.gif งานเรียกเก็บ 9
tree-L.gif งานสารสนเทศ 15

icon_poll.gif Link ภายนอก
tree-T.gif รายงาน18 รายงาน 12
tree-T.gif ข้อมูล E-CLAIM
tree-T.gif ข้อมูล op_claim
tree-T.gif ตรวจสอบสิทธิ สปสช.
tree-T.gif ตรวจสอบจ่ายตรง
tree-T.gif สสจ.นครพนม
tree-T.gif ระบบงานสารบรรณ
tree-T.gif คลัง DM/HT
tree-T.gif ระบบฐานข้อมูลคนพิการ
tree-T.gif eletterเขต8
tree-L.gif ระบบคัดกรองสุขภาพเด็กแรกเกิดมีข้อมูลใหม่ !

som_downloads.gif ระบบงานที่สำคัญ
tree-T.gif การจัดการความรู้
tree-T.gif รายงานความเสี่ยง
tree-T.gif ลงผลงาน P4P หน่วยงาน
tree-T.gif cockpit รพ.เรณูนคร
tree-T.gif งานพัฒนาคุณภาพ
tree-T.gif ระบบบริหารจัดการโครงการ57
tree-L.gif ระบบบริหารจัดการโครงการ58มีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif คปสอ.
tree-T.gif ระบบรายงานผู้ป่วยนอกมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif ระบบรายงานผยู้ป่วยในมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif ระบบบันทึกงาน ICมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif ระบบบันทึกผู้ป่วยงานERมีข้อมูลใหม่ !
tree-L.gif ระบบข้อมูลพื้นฐานบุคลากรมีข้อมูลใหม่ !

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 27 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
Bookmark

ตู้ Locker ของ : :การพยาบาล
id
หัวข้อข่าว
วันที่รับฝาก
ผู้ฝาก
ดำเนินการ
20022
ฟอร์มแผนปฎิบีติการกลุ่มการ58(มีไฟล์แนบ)
0/-1/2557
ภัทราวรรณ แก่นจันทร์
17194
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำมาตรฐาน HA สู่การ(มีไฟล์แนบ)
0/-1/2557
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11539
ไตเทียมส่งสรุปความเสี่ยง E-I 2555(มีไฟล์แนบ)
0/-1/2557
มาลินี ชอบจิตร
19088
ขอเชิญประชุม การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เครือข่าย(มีไฟล์แนบ)
9/-0/2557
เพ็ญประภา ฉายวงค์
19094
file เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าหน่วยงานและkey ma(มีไฟล์แนบ)
9/-0/2557
นิภาพัฒน์
16429
ขอเชิญร่วมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อน(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2557
เพ็ญประภา ฉายวงค์
13759
การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2557
เพ็ญประภา ฉายวงค์
14304
แผนปฏิบัติการปี56(มีไฟล์แนบ)
0/-1/2556
วิรัช
14289
ไตเทียมส่งตัวชี้วัด กย.56(มีไฟล์แนบ)
0/-1/2556
มาลินี ชอบจิตร
8486
ขอให้ส่งรายงานการดำเนินการตามมาตรการในการดำเนินการ(มีไฟล์แนบ)
0/-1/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10751
ประกาศจากทีมเครื่องมือ(มีไฟล์แนบ)
8/-0/2556
นางกานต์นภัส อินทะโร
11838
ส่งRM..PAE....risk matrix...ปี55(มีไฟล์แนบ)
8/-0/2556
สดชื่น พรหมจันทร์ ห้องคลอด
10641
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และรา(มีไฟล์แนบ)
8/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12328
ขอเชิญประชุม(มีไฟล์แนบ)
8/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10363
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10190
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงโครงการจั(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
8529
ความเสี่ยง OPD ธ.ค..55(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2556
อรวรรณ
9453
คณะสีต่างๆ(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2556
สุรสิทธิ์
12380
ขอเชิญทีมพัฒนาคุณภาพประชุม 27 มิ.ย.2556(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2556
นิภาพัฒน์
12423
ระเบียบวาระการประชุม วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12439
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12220
ขอให้ส่งแฟ้มทีมกลาง SP ตรวจสอบห้องน้ำและกริ่งห้องน้ำ(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
นิภาพัฒน์
11840
ส่งRM....PAE..ปี55-56(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
สดชื่น พรหมจันทร์ ห้องคลอด
10410
แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณ(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12000
ขอส่งแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมสัมมนาฯ(ฉบับใหม่)(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11686
ขอสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวัน(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11957
แจ้งแผนออกนิเทศงานเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรค(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11672
เชิญประชุม คปสอ.ครั้งที่3/2556(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
วิรัช
11353
บันทึกข้อความ งานห้องคลอด ดสนอ ผอ.รพ.เรณูนคร(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11349
หนังสือ ตราครุฑ งานห้องคลอด(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11331
หนังสือราชการ ตราครุฑ ผู้ป่วยใน ๑(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11590
ขอเชิญประชุม(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11662
เชิญประชุม(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11510
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจ่ายค(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11487
ให้ส่งCQIรอบ2 ทำบอร์ดและนำเสนอบอร์ดทุกหน่วยงาน(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
นิภาพัฒน์
11482
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11503
แบบฟอร์มหนังสือตราครุฑ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11176
ขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการ(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11399
ขอเชิญเข้ารับการนิเทศ(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11321
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ เสนอ ผอ.รพ.เรณูนคร(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11319
แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความ กล่มการพยาบาล(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11187
ให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยตาเคลื่อนที่ โรงพยาบลนครพนม(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11170
การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอก(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11118
ไตเทียมส่งตัวชี้วัด HA เม.ย.56(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
มาลินี ชอบจิตร
11043
ขอเชิญร่วมงานพิธีฉัตรมงคล(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10335
ระเบียบวาระการประชุม กกบ. วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10811
ขอเชิญเข้ารับการปฐมนิเทศ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพา(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10835
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10601
ไตเทียมส่งรายงานเครื่องมือ มี.ค.56 (มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
มาลินี ชอบจิตร
10274
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10087
แบบรายานเครื่องมือสำคัญ IPD2(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
ธิวารักษ์ ศรียะไชย
10330
ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ประสบภัยจากรถ และข(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10916
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10317
lส่งสรุปความพึงพอใจบุคลากรปี 56(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
ทิย์ตะวัน
9984
SCORING สิทธิผู้ป่วย . nur(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
นภาภรณ์
10490
ชี้แจงเง่อนไขการยุติการตั้งครรภ์(มีไฟล์แนบ)
4/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์

โรงพยาบาลเรณูนคร 91 หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

โทร 042-579235 แฟกส์ 042-579971

E-mail ผู้ดูแลระบบ jakkaphol.man@gmail.com


UP